طراحی مجتمع مسکونی و تجاری در بندر لنگه

طراحی: سارا موسوی،  محمد سابقی

نظارت عالیه: گروه مهندسین طرح و نقش آپادانا

کارفرما:آقای خرم زاد

موقعیت: هرمزگان ، بندر لنگه

سال:۱۳۹۹ – در حال ساخت

نوع قرار داد : طراحی معماری